Što je yoga?

Yoga (sanskrtski: योग, “jaram” ili “unija”) je skupina fizičkih, mentalnih i duhovnih praksi ili disciplina koje potječu iz drevne Indije i imaju za cilj kontrolirati (jaram) i umiriti um, prepoznajući odvojenu svijest svjedoka koja nije dotaknuta umom (Chitta) i svjetovnom patnjom (Duḥkha). Postoje mnogobrojne škole yoge, praksi i ciljeva u Hinduizmu, Budizmu i Jainizmu, tradicionalna i moderna yoga prakticiraju se diljem svijeta. Izvor: wikipedia